Εκθεση

EXHIBITION

2009 Εθνικό Συνέδριο Hefei

EXHIBITION

2011.10 Έκθεση Καντόνας

EXHIBITION

2012.10 Εθνικό Συνέδριο Shenyang

EXHIBITION

26.10.2015 Εθνικό Συνέδριο του Qingdao

EXHIBITION

26.10.2016 Εθνικό Συνέδριο της Γουχάν

EXHIBITION

25.10.2018 Εθνικό Συνέδριο της Γουχάν

EXHIBITION

27.10.2016 Εθνικό Συνέδριο της Γουχάν

EXHIBITION

29.10.2019 Εθνικό Συνέδριο του Qingdao

EXHIBITION

2010.10 Εθνικό Συνέδριο Zhengzhou