Διαδικασία παραγωγής

news

1.ΚΟΠΗ
2.ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΣΤΟ ΦΙΡΝΟ
3.ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΙΛΙΝΟ
4.ΚΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΗΣ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ
5.ΠΛΑΪΝ ΚΑΜΨΗ
6.ΚΛΑΠ
7.ΤΡΥΠΑ ΚΑΙ ΚΟΨΤΕ ΤΗΝ ΑΚΡΗ
8.ΚΥΨΗ
9.ΣΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΛΑΔΙΟΥ
10.ΜΕΤΡΙΑΝΤΙΚΟ
11.ΑΜΜΟΤΟΧΗ
12.ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
(Η διαδικασία παραγωγής διαφορετικών προϊόντων είναι ελαφρώς διαφορετική)